• De doelstelling van de club is het organiseren van motortoertochten.
 • De voorzitter; Leo de Kort, waar u voor allerhande zaken, omtrent onze vereniging, terecht kan.
 • Penningmeester; Els Lamper die de kas beheert en alle financiële handelingen verricht.
 • De  ledenadministratie wordt verzorgd door Miranda van Loon.
 • De overige secretariaatswerkzaamheden, wordt verzorgd door Zimri Will.
 • Maquel Beekmans is een bestuurslid, die zich met het organiseren van de toertochten bezig houdt. Tevens is hij contactpersoon t.a.v. de sponsors.
 • Bart Dekkers beheert de website. Tevens maakt voornamelijk hij de foto’s voor op de website.
 • De contributie is vastgesteld op € 30,- per kalenderjaar. Indien op hetzelfde adres meerdere motorrijders lid zijn krijgt men gezinskorting. De contributiebijdrage is dan als volgt: het 2e lid betaalt € 17,50 en het 3e en alle meerdere leden betalen € 12,50.
 • De contributie moet elk jaar vóór 1 april bij ons binnen zijn op bankrekeningnummer 60.12.27.875 van de ABN AMRO t.n.v. Motor Toer Club Vlijmen.
 • De leden verplichten zich elk jaar de contributie op tijd te voldoen.
 • Einde lidmaatschap is door :
  - Opzegging door het bestuur van de vereniging (in geval van wangedrag o.i.d.).
  - Opzegging door de leden voor 1 april d.m.v. een e-mail naar info@mtcv.nl
 • Iedereen die met de Motor Toer Club Vlijmen meerijdt, wordt geacht zelf in ieder geval WA- verzekerd te zijn.
 • Jaarlijks zullen twee willekeurige leden gevraagd worden de kas te controleren.